Andelen unge kvinner som snuser øker

Andelen unge kvinner som snuser, øker mest

Tall fra SSB viser at det stadig blir færre som røyker fast i Norge, men at andelen som snuser ligger stabil. Blant unge kvinner er det stadig flere som snuser.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at selv om det er en generell nedgang i antall faste røykere i Norge, så holder andelen som snuser seg stabil. I 2022 var 15 % av befolkningen i alderen 16-74 år som brukte snus daglig. 4 % brukte snus av og til. Denne trenden er spesielt tydelig i aldersgruppen 25-34 år. Der bruker 27 % av befolkningen snus daglig, en dobling siden 2012.

Øking av andel unge kvinner

En interessant observasjon er at det er en økning i andelen unge kvinner som snuser daglig. Blant kvinner i alderen 16-24 år økte andelen som snuser daglig fra 12 % i 2021 til 16 % i 2022. Blant kvinner i alderen 25-34 år var det en økning fra 17 % til 22 % i samme periode. 

Tallene viser også at snusbruk er langt mer vanlig blant de yngre enn de eldre. Rådgiver Sindre Mikael Haugen påpeker at “Det er klart flere unge menn som snuser enn unge kvinner, men det siste året viser tallene en relativt tydelig oppgang i andelen unge kvinner som snuser. Blant de unge mennene har det holdt seg mer stabilt”. 

Nedgang i røyking

Tallene viser også at andelen som røyker daglig har blitt mer enn halvert de siste ti årene. 7 % av befolkningen i alderen 16-74 år som røykte daglig i 2022. Selv om det har vært en svak økning i andelen daglig-røykere i de yngste aldersgruppene (16-44 år) og en svak nedgang blant personer 45 år og eldre, er det verdt å merke seg at andelen unge menn som røyker daglig har gått opp noen prosent.

Totalt sett viser det seg at selv om det er en generell nedgang i røyking. Andelen som snuser holder seg stabil, og det er en økning i andelen unge kvinner som snuser daglig. Utviklingen viser at forskjellen mellom menn og kvinner når det gjelder snusbruk kan være i ferd med å minske.

Gå til forsiden eller les alle artiklene.

Handlekurv
Skroll til toppen