Vape produserer masse damp

Vape – 3 ting som “alle” lurer på

Det finnes noen spørsmål som ofte går igjen når det gjelder vape og e-sigaretter. Her prøver vi å svare på de vanligste spørsmålene.

Hva trenger man for å vape, og hvordan fungerer vape?

Vaping fungerer ved at en e-sigarett eller vaping-enhet bruker elektronisk teknologi for å omsette en væske til damp, som brukeren kan inhalere. E-sigaretter og vape består vanligvis av en batteridrevet modul som er koblet til et beholdersystem som inneholder en væske.

Når enheten aktiveres, varmer den opp væsken til en temperatur som omsetter den til damp. Dampen inneholder vanligvis propylenglykol, glyserol, nikotin (hvis væsken inneholder nikotin) og et aromatiserende stoff. Brukeren kan inhalere dampen gjennom et munnstykke.

Er det lov med nikotin i vape?

I Norge er det forbudt å selge elektroniske sigaretter med nikotin. Det betyr at det ikke er mulig å kjøpe e-sigaretter med nikotin på det norske markedet, verken i butikk eller på nett.

Det er for øvrig mulig for personer i Norge å bestille e-sigaretter med nikotin fra utlandet. Det er ikke tillatt å selge dem videre til andre eller å markedsføre dem på noen måte.

Det har tidvis vært snakk om at det kan bli mulig å selge e-sigaretter, eller vape, med nikotin i Norge. De som er for, argumenterer med at vape med nikotin kan være et verdifullt hjelpemiddel for røykere som ønsker å kutte tobakken. Dette fordi e-sigaretter kan være mindre skadelig enn tradisjonelle sigaretter. Motargumentet mot å tillate nikotin i e-sigaretter er at, ettersom de inneholder nikotin, kan de likevel være avhengighetsskapende og man er redd for at det kan bidra til å rekruttere unge mennesker til å begynne å røyke.

Hva er fordelene og ulempene med vaping sammenlignet med tradisjonell røyking?

Det finnes både fordeler og ulemper ved å velge vaping fremfor tradisjonell røyking. Under vil du finne noen mulige eksempler på dette:

Fordeler med vaping:

  • Vaping kan være mindre skadelig for helsen sammenlignet med tradisjonell røyking, da det ikke inneholder tjære og andre skadelige stoffer som finnes i tobakkrøyk.
  • Vaping gir ikke samme lukt som tradisjonell røyking, noe som kan være en fordel for de som ikke ønsker å lukte røyk.
  • Vaping kan være mindre sosialt stigmatiserende enn tradisjonell røyking, da det ikke gir samme lukt og det ikke er like vanlig å forbinde vaping med skadelig røyking.

Ulemper med vaping:

  • Vaping kan fortsatt være skadelig for helsen, selv om det ikke inneholder tjære og andre skadelige stoffer som finnes i tobakkrøyk. Det finnes fortsatt en rekke andre skadelige stoffer i vape-væsker, som for eksempel propylenglykol og glyserol.
  • Vaping kan være avhengighetsskapende, spesielt hvis væsken inneholder nikotin.
  • Det finnes ingen langtidsstudier på effekten av vaping på helsen. Derfor er det mulig at det kan oppstå ukjente helseproblemer i fremtiden.
  • Vaping er ikke helt uten lukt, selv om det ikke er like sterk som tobakkrøyk.

Tilbake til forsiden eller til alle artikler

Handlekurv
Skroll til toppen