Nytt lovforslag endrer snus-utvalget

Det har blitt vedtatt at snus fra 1. januar 2024 skal få en minstestørrelse og dette vil påvirke utvalget og prisen på snusen i vårt sortiment.

Hva sier loven?

For porsjonssnus skal alle enkeltpakninger fra nyttår inneholde minst 20 porsjoner og må veie totalt minst 15 gram. For løssnus skal enkeltpakningene inneholde minst 30 gram. Enkeltpakningene kan ikke inneholde mindre pakninger eller kunne deles opp i mindre pakninger. Du kan lese mer om denne lovendringen på lovdata.no

Hvorfor kommer det et minstekrav?

Å fastsette en minimumsgrense for innholdsmengden i snusbokser kan føre til økt mengde snus i hver enkelt boks. Dette vil i sin tur resultere i økte tobakksavgifter for staten per solgte boks med snus, og dette kan være den underliggende motivasjonen bak de nylige reguleringene. Det er verdt å merke seg at tobakksavgiften beregnes på grunnlag av den totale innholdsmengden i boksen, og ikke bare mengden tobakk.

Hvilken betydning vil dette ha?

Det som er sikkert, er at denne nye regelen vil føre til at en god del snus vil måtte destrueres ved årsslutt. Dette er fordi det vil medføre en stor kostnad å omlegge produksjonen til å oppfylle den nye loven. Kravet for løssnus vil ikke ha noen innvirkning på sortimentet vårt, ettersom variantene vi allerede har veier mer enn 30 gram. For porsjonssnus vil det bli annerledes.

Hva så med porsjonssnus?

For porsjonssnus vil det bli flere endringer. Noen varianter vil forsvinne helt, mens andre vil øke i pris. Grunnen til at noen vil øke i pris er fordi snusen må oppfylle det nye kravet om innholdsvekt på minimum 15 gram. Tobakksavgiften beregnes på dette grunnlaget og dermed går avgiften opp i takt med vekten på innholdet.

I vårt sortiment vil det være slutten for merker som NF og WTF. Nesten alle snusmerker blir på en eller annen måte påvirket av disse endringene. Av de snusene som må endres i størrelsen så vil dette påvirke all snus i mini porsjon, samt merker som blant annet 24K, Ace, COZ, Dope, Dyno, frid Superwhite, Helwit, Kozmo Superwhite, LOOP, PAZ, XQS og Zyn.

Dersom det er mer du lurer på kan du lese mer på Helsedirektoratets sine nettsider eller kontakte oss på e-post: sorensen@msorensen.no

Handlekurv
Skroll til toppen